SURFACE 2016 De volgende editie is in 2018 Brabanthallen 's-Hertogenbosch

De visie van de eindgebruikers

Kennis oppervlaktebehandelingen cruciaal

“Vrijwel alle innovaties zijn terug te voeren naar of zijn mede mogelijk gemaakt door een innovatieve oppervlaktebehandeling.”
Egbert Stremmelaar, Vereniging ION/Vereniging Qual.ION
 
“Oppervlaktetechnologie is een essentieel onderdeel van de ontwikkelingen rond nieuwe types zonnepanelen, die ontwikkeld worden bij Solliance.”
Hans de Neve, Solliance
 
“The surface of a metal is responsible for many functional properties. Depending on the application, the surface must be tuned for optimal performance; this can be related to the corrosion properties, optical appearance, adhesion, wettability etc. Also many ‘new metal surfaces’ are emerging: for example, we are developing new alloys, using more and more recycled alloys and going for certain applications to 3D printed metals, all adding new challenges to the surface properties. In the university of Brussels, my research group of Electrochemical and Surface Engineering focusses on these surface related issues and is expert in the study of the various surface properties, the surface characterization and dedicated surface treatments.”
Iris De Graeve, Vrije Universiteit Brussel
 
“De kwaliteit van oppervlaktebehandelingen speelt in de architectuur een cruciale rol. Niet alleen is dit bepalend voor de esthetische kwaliteit van het ontwerp maar ook voor de kwaliteit gedurende de gehele levensduur van het gebouw. Gedegen kennis van techniek en ontwikkelingen op dit gebied is voor een architect daarom onontbeerlijk.”
Joost Heijnis, Architectenbureau CePeZed
 
“De industrie in het algemeen staat voor steeds grotere uitdagingen om efficiënt en duurzaam te ondernemen. Zonder de toegevoegde waarde van de oppervlaktebehandeling is dit onmogelijk.”
Rob Jongbloed, Chromin Maastricht
 
“De afwerking van een oppervlak kan grote gevolgen hebben voor het uiterlijk en de functionaliteit van een product of onderdeel.”
Tom Stobbe, Lectoraat Kunststoftechnologie Hogeschool Windesheim
 
“Verduurzamen van oppervlakken door o.a. verlenging levensduur, easy to clean, glansbehoud, UV-bestendigheid waardoor sterke daling onderhoudskosten worden gerealiseerd door oppervlaktetechnieken.”
Ton van de Klashorst, Bionic Technology
 
“Alles gebeurt aan het oppervlak! Deze uitspraak mag dan misschien bij menigeen de wenkbrauwen een beetje doen fronsen, maar toch is het in bijna geen enkele andere industrietak het geval (buiten de oppervlaktetechnologie) dat eigenschappen van materialen dusdanig ingrijpend veranderd kunnen worden. Of het nu gaat om wrijving, corrosie, koudlas/vreten, slijtage of lossing/hechting; al deze eigenschappen zijn door het toepassen van de juiste oppervlaktetechniek op een positieve manier, ingrijpend te beïnvloeden. Kortom; wees voortaan wat oppervlakkiger!”
Wim Geurts, Oerlikon Balzers
 
“Van Beek streeft met haar kernactiviteiten energiemonitoring en energiemanagement voortdurend om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de industrie. In het bijzonder de oppervlaktebehandelende industrie laat mooie besparingskansen zien door het inzichtelijk maken van energie gericht op energiebesparing. Energiemanagement met ErbisOnline sluit naadloos aan bij de manier van werken in deze sector “hands-on en aan de slag!”
Robin Sommers, Van Beek Ingenieurs
 
“Binnen ECN is oppervlaktetechnologie van cruciaal belang bij het ontwikkelen van nieuwe zonnecel concepten en batterijtechnologie.”
Erik Schuring, ECN – E&EE
 
“Philips gelooft in de verandering naar een circulaire economie. Een circulaire economie stimuleert per definitie innovatie op het gebied van hergebruik van materiaal, componenten en producten. ‘Hergebruik van materialen’ heeft reeds in de ontwerpfase een grote invloed op materiaalkeuze, en biedt uitdagingen én kansen voor het gebruik van oppervlaktebehandelingen en coatings. ‘Hergebruik van componenten en producten’ vraagt om een nieuwe ontwerpstrategie: het ontwerpen voor een langere levensduur. Levensduur die in veel gevallen bepaald wordt door de eigenschappen van het oppervlak.”
Julien van der Kuilenburg, Philips Innovation Services
 
“Het inwendige oppervlak van leidingen is meer dan 95% van het raakvlak met voedingsmiddelen binnen een procesinstallatie. Dit wordt zwaar onderschat. Daarom worden er verkeerde keuzes voor het materiaal en afwerking gemaakt. Omdat ook het ontwerp en uitvoering vaak ver uit elkaar liggen, is het eindresultaat vaak onvoldoende.”
Hans van der Steen, SKS Process Components

“Het instituut voor bouwkwaliteit heeft ten doel het oprichten en inrichten van een instituut voor private kwaliteitsborging in de bouw en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het instituut en de inbedding daarvan in het wettelijke stelsel van het omgevingsrecht en in het bijzonder het bouwen van bouwwerken binnen dat stelsel, dient zodanig te worden ingericht, dat het bevoegd gezag met betrekking tot deze bouwwerken erop mag vertrouwen, dat deze bouwwerken ten tijde van ingebruikname in overeenstemming zijn met de bij of krachtens de Woningwet gegeven technische voorschriften omtrent het bouwen en in gebruik nemen van een bouwwerk.”
Jeroen Bunschoten, Instituut voor Bouwkwaliteit
 
“Bij Sirris zien we het belang van innovatieve oppervlaktebehandeling jaarlijks toenemen via het groot aantal bedrijfsvragen naar functionele coatings waarvoor advies gevraagd wordt.”
Heidi van den Rul, Sirris Smart Coating Application Lab
 
“Roest rust nooit!”
Jules Wilhelmus, Metaal Recycling Federatie
 
“De uitstraling van onze gevels van Landmarks wordt mede bepaald door de oppervlaktebehandeling en is daarmee dus essentieel.”
Allard Droste, Aldowa
 
“Het belang van oppervlaktetechnologie voor AGC Glass Europe is zeer groot. Oppervlaktetechnologie laat ons toe om producten duurzamer te maken en beter te laten presteren. Oppervlaktetechnologie is een essentieel voor innovaties, het verminderen van grondstofgebruik en het verbeteren van de CO2-balans (verhouding emissies en besparing).”
Anton Peters, AGC Glass Europe
 
“Verfraaien en beschermen van aluminium biedt vele mogelijkheden. Slijtvaste lagen of een specifieke uitstraling of andere eigenschappen aan de aluminium oppervlakte toevoegen, dat doe je door de juiste oppervlakte technologie. De mogelijkheden zijn enorm, als je maar weet waar je ze kan vinden…”
Ellen Vaders, Aluminium Metal Knowledge
 
“De meest efficiënte manier om tot een goede corrosiewering te komen is om hier al in de ontwerpfase rekening mee te houden. Onze branche heeft daarbij de taak om te innoveren en de mogelijkheden en beperkingen van onze technieken uit te dragen naar onze klanten en hun eindgebruikers.”
Norbert Beljaars, Weert Groep
 
“Statische elektriciteit is in de oppervlaktetechnologie vooral gekend als een uitstekende probleemoplosser. Bij het elektrostatisch verven wordt statische elektriciteit gebruikt voor een betere hechting. Echter wordt statische elektriciteit in de ATEX richtlijnen omschreven als één van de mogelijke ontstekingsbronnen, met eventueel brand- en explosie tot gevolg. Een goede beheersing van dit gevaar is van groot belang voor het beperken van ongevallen in deze industrie.”
Ben van Tichelen, ATHEX Industrial Suppliers
 

“Als we in de supply chain een hoog niveau van reinheid willen realiseren dan moeten we zeker de oppervlaktebehandelende bedrijven niet vergeten!”
Astrid Beelen, CSO Cleanroom
 
“Thermisch verzinken: Duurzaam en doeltreffend”
Guus Schmittmann, Stichting Zinkinfo Benelux

“OCAS helpt staal-/metaalverwerkende bedrijven om efficiënt in te spelen op maatschappelijke uitdagingen rond duurzaamheid, milieu en energie. Naast het substraat speelt ook de coating(technologie) hierin een belangrijke factor.
OCAS adviseert bij de keuze van beschikbare substraten, maar kan ook op maat speciale legeringen produceren. OCAS ontwikkelt, analyseert en evalueert nieuwe functionele en estetische coatings. Het onderzoeksteam heeft de beschikking over een geavanceerd coatinglaboratorium waar verschillende deklagen kunnen worden aangebracht (metallische, (an)organische coatings, hydride coatings en email). Het laboratorium is voorzien van enkele pilootlijnen voor opschaling van de coating technologie en de productie van samples voor verdere marktvalidatie.”
Rob van de Coevering, OCAS
 
“Oppervlaktebehandeling is datgene waar een klant van een product als eerste naar kijkt. Maar naast een esthetische schil zorgt de oppervlaktebehandeling er ook nog vaak voor dat de levensduur van het product wordt verlengd en zodoende aan de gestelde en verwachte eisen kan voldoen.”
Olaf van Panhuys, SKG-IKOB
 
“Een gebouw heeft een schil, die we gevel noemen. Een gevel heeft een schil, die we oppervlaktebehandeling noemen. Beide zijn essentieel voor de gebouweigenaar/eindgebruiker!”
Martijn Veerman, VMRG
 
“Oppervlaktetechnologie is, in al zijn soorten en maten, een onmisbare metaalbewerking waarin van oudsher continu aan innovatie wordt gewerkt. In een circulaire economie kan de nadruk meer komen te liggen op dematerialisatie en reverse processen en –technieken.”
Gerard Wyfker, Koninklijke Metaalunie
 
“Onze producten voor de oppervlaktetechnologie, meer specifiek galvanotechniek, spelen voor iedereen en dagelijks een belangrijke rol. Toegepast in productietechnologie, verduurzaming of verfraaiing, galvanotechniek is zelden verder dan één meter verwijderd.”
Kees Stigter, Atotech Nederland
 
“Zonder oppervlaktebehandeling geen product!”
Harrie Knol, Veco

“Als chemisch toeleverancier aan de metaaloppervlakte behandelende sector zijn wij vaak de eerste schakel in nieuwe ontwikkelen, de afgelopen jaren hebben wij dan ook bewezen dat onze producten toonaangevend en trendsetter zijn. Het is onze plicht om producten te ontwikkelen welke meegaan in de moderne milieuwetgevingen en procestechnologieën. Wij streven ernaar om samen met de applicerende industrie te werken aan een kwaliteitsniveau dat de marktstandaard overtreft.”
Roland van Meer, AD Chemicals

“Aangezien alle RVS-producten die wij maken op de juiste manier behandeld en geconditioneerd moeten zijn ten aanzien van hygiëne/reinigbaarheid, corrosiebescherming, geleidend vermogen, esthetiek, etc. is het cruciaal een goede oppervlaktebehandeling, bij ons in de vorm van het SUBLIMOTION-process®, toe te passen.”
Hans van Rangelrooij, The Stainless Solutions Group

“Improve your quality. Onvermijdelijk als je met de markt en techniek mee wilt en dat is waar IFO bij helpt.”
Pauline Meijwaard, IFO Nederland

“Hoewel het gebruik van lijmverbindingen razendsnel toeneemt, blijkt, dat het duurzaam verlijmen van zowel metalen als kunststoffen beslist geen eenvoudige zaak is.”
Hans Poulis, TU Delft Hechtingsinstituut
 
“Oppervlaktebehandeling technologie was en is een onmisbaar deel van de metaalindustrie. Als AHC groep, waarbij wij met 19 bedrijven in West-Europa ons met de elektrolytische en chemische oppervlaktebehandeling bezighouden, zien wij jaar na jaar groei in de behoefte hiernaar. Dit betekend, dat ondanks de druk van regelgeving op de hierbij gebruikte chemie, deze techniek de komende jaren van groot belang blijft en alleen nog maar zal groeien.”
Matty Wijnen, AHC Benelux
 
 
Event locatie   Brabanthallen
Diezekade 2
5222 AK 's-Hertogenbosch Plan een route
Surface vakbeurs wordt georganiseerd door 2XPO B.V., een werkmaatschappij van Libéma.© 2015 2XPO B.V.
Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt 2xpo gebruik van cookies. Meer informatie